XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 - SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 72 06 51
G.7 000 969 921
G.6 9759 9872 4703 3121 5869 1440 8440 9498 8035
G.5 3535 8240 3714
G.4 38534 90440 23904 15316 04095 43238 87380 33736 83909 69335 49661 26157 93755 87721 90673 23824 59930 58343 73465 00258 54362
G.3 09440 21378 47383 01559 61522 35868
G.2 21483 17723 61739
G.1 16973 46388 22761
G.ĐB 687914 813011 868838

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/07/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 03, 00
1 14, 16
2 -
3 34, 38, 35
4 40, 40
5 59
6 -
7 73, 78, 72, 72
8 83, 80
9 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 02/07/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 11
2 23, 21, 21
3 36, 35
4 40, 40
5 59, 57, 55
6 61, 69, 69
7 -
8 88, 83
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/07/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 22, 24, 21
3 38, 39, 30, 35
4 43, 40
5 58, 51
6 61, 68, 65, 62
7 73
8 -
9 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 68 25 18
G.7 083 617 945
G.6 8480 3560 8781 4438 2628 4978 1946 5282 0460
G.5 6978 9751 0956
G.4 51663 24876 74617 25141 35944 85475 50538 54706 80070 51309 20621 56978 46769 60106 23448 52856 36309 26279 54251 68857 67057
G.3 81214 59520 88802 11155 30628 98373
G.2 03962 92703 54272
G.1 34587 15239 45591
G.ĐB 111679 153277 720594

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/06/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 17
2 20
3 38
4 41, 44
5 -
6 62, 63, 60, 68
7 79, 76, 75, 78
8 87, 80, 81, 83
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 25/06/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 06, 09, 06
1 17
2 21, 28, 25
3 39, 38
4 -
5 55, 51
6 69
7 77, 70, 78, 78
8 -
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/06/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 18
2 28
3 -
4 48, 46, 45
5 56, 51, 57, 57, 56
6 60
7 72, 73, 79
8 82
9 94, 91
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 26 70 23
G.7 245 723 875
G.6 1753 2276 2377 3380 3573 1154 2879 6897 1774
G.5 7358 9376 3253
G.4 27520 08560 72387 16340 29069 89102 58021 89180 65240 14876 23287 57753 92747 89138 25963 94847 01217 17791 70448 37479 48226
G.3 19675 69070 78247 30554 99000 71088
G.2 43924 03031 15677
G.1 09300 33065 96331
G.ĐB 700440 973260 881465

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/06/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 -
2 24, 20, 21, 26
3 -
4 40, 40, 45
5 58, 53
6 60, 69
7 75, 70, 76, 77
8 87
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 18/06/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23
3 31, 38
4 47, 40, 47
5 54, 53, 54
6 60, 65
7 76, 76, 73, 70
8 80, 87, 80
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/06/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 17
2 26, 23
3 31
4 47, 48
5 53
6 65, 63
7 77, 79, 79, 74, 75
8 88
9 91, 97
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 06 69 68
G.7 123 550 804
G.6 5857 5290 1866 0130 9976 8226 6639 0403 5796
G.5 5502 1172 3455
G.4 69704 43120 52253 84651 22615 83035 78956 54017 58365 88040 26361 62602 58941 17248 25529 00474 49252 04837 32455 09291 93081
G.3 02040 35816 14686 46821 92384 48463
G.2 46872 41720 69332
G.1 24873 80730 20043
G.ĐB 664088 864488 675905

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 11/06/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 06
1 16, 15
2 20, 23
3 35
4 40
5 53, 51, 56, 57
6 66
7 73, 72
8 88
9 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 11/06/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 17
2 20, 21, 26
3 30, 30
4 40, 41, 48
5 50
6 65, 61, 69
7 72, 76
8 88, 86
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 11/06/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 03, 04
1 -
2 29
3 32, 37, 39
4 43
5 52, 55, 55
6 63, 68
7 74
8 84, 81
9 91, 96
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 75 73 92
G.7 412 909 338
G.6 1935 9757 8801 4698 2298 4005 2876 7357 0586
G.5 8805 8507 9325
G.4 50975 16424 60471 01589 38003 07849 45510 41861 74412 37000 66944 84362 71981 56243 39512 21810 29022 10218 18623 77776 91795
G.3 38561 97443 43722 93216 26255 73961
G.2 62777 50092 70456
G.1 89879 28725 33019
G.ĐB 973572 245334 033689

Lô tô An Giang Thứ 5, 04/06/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 01
1 10, 12
2 24
3 35
4 43, 49
5 57
6 61
7 72, 79, 77, 75, 71, 75
8 89
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 04/06/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 07, 05, 09
1 16, 12
2 25, 22
3 34
4 44, 43
5 -
6 61, 62
7 73
8 81
9 92, 98, 98

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 04/06/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 12, 10, 18
2 22, 23, 25
3 38
4 -
5 56, 55, 57
6 61
7 76, 76
8 89, 86
9 95, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 16 99 10
G.7 150 632 371
G.6 4499 2503 3662 0073 3746 4489 3825 1471 3891
G.5 0668 6929 4151
G.4 31434 17859 01171 64662 45319 53516 31437 37919 02623 43355 67198 06769 24875 32149 90732 51673 90863 20188 47590 22794 09035
G.3 50431 68546 51171 42231 11663 05003
G.2 79401 57543 45171
G.1 15528 94694 38878
G.ĐB 646825 272701 251284

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 28/05/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 19, 16, 16
2 25, 28
3 31, 34, 37
4 46
5 59, 50
6 62, 68, 62
7 71
8 -
9 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 28/05/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 19
2 23, 29
3 31, 32
4 43, 49, 46
5 55
6 69
7 71, 75, 73
8 89
9 94, 98, 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 28/05/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 10
2 25
3 32, 35
4 -
5 51
6 63, 63
7 78, 71, 73, 71, 71
8 84, 88
9 90, 94, 91
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 36 46 60
G.7 483 951 379
G.6 5290 2150 7227 2038 7868 6007 7506 6294 4107
G.5 1173 3480 7363
G.4 70876 48756 45928 47604 24650 80525 70669 52956 40415 95322 83735 41374 88482 77956 11475 92097 83100 50243 40450 54856 84542
G.3 24946 05508 34564 22524 07573 17259
G.2 51128 96420 60916
G.1 56118 78112 78959
G.ĐB 759236 945221 444737

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/05/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 18
2 28, 28, 25, 27
3 36, 36
4 46
5 56, 50, 50
6 69
7 76, 73
8 83
9 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 21/05/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 15
2 21, 20, 24, 22
3 35, 38
4 46
5 56, 56, 51
6 64, 68
7 74
8 82, 80
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/05/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 07
1 16
2 -
3 37
4 43, 42
5 59, 59, 50, 56
6 63, 60
7 73, 75, 79
8 -
9 97, 94

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!