XSMN Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 17 27 11
G.7 109 742 909
G.6 6449 6275 4717 6160 8820 0819 6333 8769 5761
G.5 4441 0038 0231
G.4 49249 34571 94880 92359 91309 61714 63963 00359 94672 17392 65184 18179 24287 13418 31299 49334 21569 81620 09804 20025 96663
G.3 63989 99207 66956 96382 43613 89531
G.2 47002 10006 53520
G.1 53235 67270 50023
G.ĐB 627498 791765 138039

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 09, 09
1 14, 17, 17
2 -
3 35
4 49, 41, 49
5 59
6 63
7 71, 75
8 89, 80
9 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 19
2 20, 27
3 38
4 42
5 56, 59
6 65, 60
7 70, 72, 79
8 82, 84, 87
9 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 31/05/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 13, 11
2 23, 20, 20, 25
3 39, 31, 34, 31, 33
4 -
5 -
6 69, 63, 69, 61
7 -
8 -
9 99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 84 95 83
G.7 028 615 864
G.6 3790 4057 5595 0027 0640 8261 3232 3564 1408
G.5 6939 0669 9736
G.4 31542 67740 38797 94523 55681 30743 56720 33377 90393 03300 49161 70128 27233 60606 58243 73050 55132 14915 85286 46084 03269
G.3 57472 11768 56450 98415 98539 14570
G.2 75597 61603 12234
G.1 51332 31338 81188
G.ĐB 192571 976886 324790

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 24/05/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23, 20, 28
3 32, 39
4 42, 40, 43
5 57
6 68
7 71, 72
8 81, 84
9 97, 97, 90, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 24/05/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 00, 06
1 15, 15
2 28, 27
3 38, 33
4 40
5 50
6 61, 69, 61
7 77
8 86
9 93, 95

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 24/05/2020

Đầu Lô Tô
0 08
1 15
2 -
3 34, 39, 32, 36, 32
4 43
5 50
6 69, 64, 64
7 70
8 88, 86, 84, 83
9 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 38 69 30
G.7 382 136 389
G.6 8635 2018 8709 8838 9712 2214 3124 1895 5198
G.5 4376 0275 7825
G.4 24754 08928 04135 62940 34197 26826 35612 10476 89342 75644 31480 14790 33157 41100 00494 32486 93451 48912 32786 80268 09149
G.3 52414 11153 68592 68602 27256 50421
G.2 13719 71937 28703
G.1 70691 56255 34471
G.ĐB 762189 741054 289736

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 17/05/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 19, 14, 12, 18
2 28, 26
3 35, 35, 38
4 40
5 53, 54
6 -
7 76
8 89, 82
9 91, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 17/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 00
1 12, 14
2 -
3 37, 38, 36
4 42, 44
5 54, 55, 57
6 69
7 76, 75
8 80
9 92, 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 17/05/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 12
2 21, 25, 24
3 36, 30
4 49
5 56, 51
6 68
7 71
8 86, 86, 89
9 94, 95, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 11 08 60
G.7 399 269 041
G.6 9365 5619 2458 0605 3171 1578 0810 8116 9123
G.5 0204 4421 8948
G.4 95243 86571 32643 85906 97777 75994 68668 51948 35359 42409 57380 44056 87455 10336 98621 40986 48042 82867 56594 86794 24921
G.3 00418 76597 22640 29605 88632 74528
G.2 55722 86174 63600
G.1 76890 43345 34844
G.ĐB 046218 927346 142159

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 10/05/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 04
1 18, 18, 19, 11
2 22
3 -
4 43, 43
5 58
6 68, 65
7 71, 77
8 -
9 90, 97, 94, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 10/05/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 05, 08
1 -
2 21
3 36
4 46, 45, 40, 48
5 59, 56, 55
6 69
7 74, 71, 78
8 80
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 10/05/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 10, 16
2 28, 21, 21, 23
3 32
4 44, 42, 48, 41
5 59
6 67, 60
7 -
8 86
9 94, 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 14 77 57
G.7 513 016 141
G.6 4454 7045 7239 0648 4093 6457 1515 6533 9735
G.5 1354 1471 7421
G.4 85633 61194 15211 56591 46433 77199 81619 87295 23152 85705 39383 13572 32530 75506 15420 65922 23244 68813 25127 18986 87062
G.3 62835 85191 35429 84872 88506 31073
G.2 18884 10597 33617
G.1 00485 93387 25080
G.ĐB 057036 594533 534833

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 03/05/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 19, 13, 14
2 -
3 36, 35, 33, 33, 39
4 45
5 54, 54
6 -
7 -
8 85, 84
9 91, 94, 91, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/05/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 16
2 29
3 33, 30
4 48
5 52, 57
6 -
7 72, 72, 71, 77
8 87, 83
9 97, 95, 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/05/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 17, 13, 15
2 20, 22, 27, 21
3 33, 33, 35
4 44, 41
5 57
6 62
7 73
8 80, 86
9 -
Giải Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 19 90 02
G.7 895 956 097
G.6 3265 5814 2774 6470 4052 8004 5249 1977 2385
G.5 9811 6468 5204
G.4 59530 12179 94626 22284 25576 39946 41230 95788 80003 07239 28867 40100 06585 25378 21941 74703 12002 06845 06858 65260 65154
G.3 32307 08107 66378 97302 14448 13052
G.2 63894 32133 23922
G.1 25784 25354 65703
G.ĐB 864922 792634 916813

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 11, 14, 19
2 22, 26
3 30, 30
4 46
5 -
6 65
7 79, 76, 74
8 84, 84
9 94, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 00, 04
1 -
2 -
3 34, 33, 39
4 -
5 54, 52, 56
6 67, 68
7 78, 78, 70
8 88, 85
9 90

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 02, 04, 02
1 13
2 22
3 -
4 48, 41, 45, 49
5 52, 58, 54
6 60
7 77
8 85
9 97
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 99 93 17
G.7 467 561 025
G.6 0987 3024 6249 3456 0102 1667 7209 0146 5740
G.5 1131 2086 8241
G.4 65687 80879 38546 16959 02503 17573 88061 07618 30350 69701 30888 28923 53505 82617 31339 10190 18397 43403 94020 80831 12579
G.3 50534 52048 63821 78818 30842 63197
G.2 95172 96951 91939
G.1 10544 83191 02014
G.ĐB 006288 ... 145498

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 24
3 34, 31
4 44, 48, 46, 49
5 59
6 61, 67
7 72, 79, 73
8 88, 87, 87
9 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 02
1 18, 18, 17
2 21, 23
3 -
4 -
5 51, 50, 56
6 67, 61
7 -
8 88, 86
9 91, 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/03/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 14, 17
2 20, 25
3 39, 39, 31
4 42, 41, 46, 40
5 -
6 -
7 79
8 -
9 98, 97, 90, 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!