XSMN Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 49 30 96
G.7 230 613 061
G.6 7461 5306 2264 5280 2901 9950 7849 2009 1131
G.5 5708 2263 4669
G.4 97291 12533 21673 11390 84145 95248 58299 81093 21489 68458 92926 33419 14754 16036 83403 12091 33286 93644 79231 69556 76016
G.3 84114 92763 73795 83465 15016 52051
G.2 36987 65594 26030
G.1 54871 65793 10618
G.ĐB 688894 ... 845597

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 13/10/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 14
2 -
3 33, 30
4 45, 48, 49
5 -
6 63, 61, 64
7 71, 73
8 87
9 94, 91, 90, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/10/2019

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 13
2 26
3 36, 30
4 -
5 58, 54, 50
6 65, 63
7 -
8 89, 80
9 93, 94, 95, 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 13/10/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 18, 16, 16
2 -
3 30, 31, 31
4 44, 49
5 51, 56
6 69, 61
7 -
8 86
9 97, 91, 96
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 61 62 67
G.7 194 733 434
G.6 8167 0233 0929 8601 1409 3936 9892 9180 2632
G.5 0394 2942 0589
G.4 40499 94588 31859 27068 41334 60411 02912 09514 75480 25537 73614 64038 40673 24463 47133 96672 23327 39693 00124 11840 33318
G.3 78215 87766 99166 54186 54865 24585
G.2 89671 78071 51558
G.1 32088 60564 31155
G.ĐB 953844 ... 573530

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 06/10/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 11, 12
2 29
3 34, 33
4 44
5 59
6 66, 68, 67, 61
7 71
8 88, 88
9 99, 94, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/10/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 09
1 14, 14
2 -
3 37, 38, 36, 33
4 42
5 -
6 64, 66, 63, 62
7 71, 73
8 86, 80
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/10/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 27, 24
3 30, 33, 32, 34
4 40
5 55, 58
6 65, 67
7 72
8 85, 89, 80
9 93, 92
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 14 44 86
G.7 585 519 493
G.6 7671 6567 0217 8230 8655 8675 5230 6939 9304
G.5 5929 6635 9493
G.4 52957 75560 91148 99782 88394 91108 67264 77672 05759 53050 53074 74473 15123 32769 03266 24305 74190 02959 81288 19013 45865
G.3 10095 65999 59600 91946 49387 88647
G.2 34908 88202 03999
G.1 19621 47304 35822
G.ĐB 051005 ... 017236

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/09/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 08, 08
1 17, 14
2 21, 29
3 -
4 48
5 57
6 60, 64, 67
7 71
8 82, 85
9 95, 99, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/09/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 02, 00
1 19
2 23
3 35, 30
4 46, 44
5 59, 50, 55
6 69
7 72, 74, 73, 75
8 -
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/09/2019

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 13
2 22
3 36, 30, 39
4 47
5 59
6 66, 65
7 -
8 87, 88, 86
9 99, 90, 93, 93
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 47 33 50
G.7 604 791 763
G.6 1214 1737 5621 8618 9280 2574 5488 5494 4409
G.5 6498 2928 6667
G.4 57648 41124 23707 22073 44753 91932 35427 72919 56335 61484 43540 85524 08828 65298 14699 55821 32091 49765 30231 41997 79515
G.3 37758 83573 65551 59388 62096 41011
G.2 41187 29392 99595
G.1 14871 ... 04159
G.ĐB 848070 ... 440346

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 04
1 14
2 24, 27, 21
3 32, 37
4 48, 47
5 58, 53
6 -
7 70, 71, 73, 73
8 87
9 98

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 18
2 24, 28, 28
3 35, 33
4 40
5 51
6 -
7 74
8 88, 84, 80
9 92, 98, 91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/09/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 15
2 21
3 31
4 46
5 59, 50
6 65, 67, 63
7 -
8 88
9 95, 96, 99, 91, 97, 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 91 34 22
G.7 320 525 712
G.6 1033 3000 4450 5444 3077 1578 5635 3242 5111
G.5 6066 4441 5901
G.4 56451 93715 63247 02571 13553 45429 89298 47559 28850 03700 48165 53922 74160 36732 25733 55481 26699 08830 20934 55020 39290
G.3 72214 24676 74540 08721 89106 87315
G.2 96966 25701 11025
G.1 12272 40132 93874
G.ĐB 318846 ... 061878

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/09/2019

Đầu Lô Tô
0 00
1 14, 15
2 29, 20
3 33
4 46, 47
5 51, 53, 50
6 66, 66
7 72, 76, 71
8 -
9 98, 91

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/09/2019

Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 -
2 21, 22, 25
3 32, 32, 34
4 40, 41, 44
5 59, 50
6 65, 60
7 77, 78
8 -
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/09/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 01
1 15, 11, 12
2 25, 20, 22
3 33, 30, 34, 35
4 42
5 -
6 -
7 78, 74
8 81
9 99, 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 02 32 78
G.7 358 856 732
G.6 8836 7848 3530 7349 0608 4090 1472 0138 7177
G.5 4652 1489 8402
G.4 06503 93676 65178 10958 23911 20127 53270 12052 73464 11525 68124 83103 97749 53173 64887 87945 56884 91320 66953 20075 64881
G.3 77861 90063 58861 47284 73595 09641
G.2 77412 47875 53109
G.1 60835 74732 99196
G.ĐB 897387 ... 784914

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/09/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 02
1 12, 11
2 27
3 35, 36, 30
4 48
5 58, 52, 58
6 61, 63
7 76, 78, 70
8 87
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/09/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 08
1 -
2 25, 24
3 32, 32
4 49, 49
5 52, 56
6 61, 64
7 75, 73
8 84, 89
9 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/09/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 14
2 20
3 38, 32
4 41, 45
5 53
6 -
7 75, 72, 77, 78
8 87, 84, 81
9 96, 95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 68 10 37
G.7 490 652 324
G.6 4730 6228 5711 2469 3972 0765 9242 8057 0730
G.5 9646 2729 2162
G.4 28324 10817 95626 48655 79817 52549 59054 31853 44495 13144 77891 97423 44611 05257 26424 87477 88297 96861 60171 12159 27558
G.3 76265 76382 16312 37259 80644 88113
G.2 15552 70118 93443
G.1 06254 ... 16900
G.ĐB 666654 ... 946156

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/09/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 11
2 24, 26, 28
3 30
4 49, 46
5 54, 54, 52, 55, 54
6 65, 68
7 -
8 82
9 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/09/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 12, 11, 10
2 23, 29
3 -
4 44
5 59, 53, 57, 52
6 69, 65
7 72
8 -
9 95, 91

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/09/2019

Đầu Lô Tô
0 00
1 13
2 24, 24
3 30, 37
4 43, 44, 42
5 56, 59, 58, 57
6 61, 62
7 77, 71
8 -
9 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!