Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
94
36.1% 65 lượt
76
34.4% 62 lượt
84
34.4% 62 lượt
10
34.4% 62 lượt
58
33.9% 61 lượt
12
33.9% 61 lượt
81
33.3% 60 lượt
68
33.3% 60 lượt
63
33.3% 60 lượt
42
32.8% 59 lượt
51
32.2% 58 lượt
02
31.7% 57 lượt
71
31.7% 57 lượt
87
31.7% 57 lượt
93
31.7% 57 lượt
40
31.7% 57 lượt
77
31.1% 56 lượt
49
30.6% 55 lượt
73
30.6% 55 lượt
78
30.6% 55 lượt
75
30.6% 55 lượt
88
30% 54 lượt
89
30% 54 lượt
61
30% 54 lượt
11
30% 54 lượt
98
30% 54 lượt
07
29.4% 53 lượt
95
29.4% 53 lượt
54
29.4% 53 lượt
80
28.9% 52 lượt
91
28.9% 52 lượt
05
28.9% 52 lượt
13
28.9% 52 lượt
19
28.9% 52 lượt
79
28.9% 52 lượt
06
28.3% 51 lượt
23
28.3% 51 lượt
48
28.3% 51 lượt
24
28.3% 51 lượt
15
27.8% 50 lượt
21
27.8% 50 lượt
37
27.8% 50 lượt
74
27.8% 50 lượt
64
27.8% 50 lượt
59
27.2% 49 lượt
41
27.2% 49 lượt
92
27.2% 49 lượt
03
27.2% 49 lượt
47
27.2% 49 lượt
55
27.2% 49 lượt
22
27.2% 49 lượt
14
26.7% 48 lượt
08
26.7% 48 lượt
26
26.7% 48 lượt
18
26.7% 48 lượt
38
26.7% 48 lượt
85
26.1% 47 lượt
01
26.1% 47 lượt
82
26.1% 47 lượt
83
26.1% 47 lượt
96
26.1% 47 lượt
72
26.1% 47 lượt
00
25.6% 46 lượt
50
25.6% 46 lượt
62
25.6% 46 lượt
43
25.6% 46 lượt
46
25.6% 46 lượt
65
25.6% 46 lượt
33
25.6% 46 lượt
25
25.6% 46 lượt
44
25% 45 lượt
57
25% 45 lượt
36
25% 45 lượt
39
25% 45 lượt
97
25% 45 lượt
35
25% 45 lượt
04
23.9% 43 lượt
99
23.9% 43 lượt
20
23.3% 42 lượt
28
23.3% 42 lượt
70
23.3% 42 lượt
09
23.3% 42 lượt
60
23.3% 42 lượt
34
22.8% 41 lượt
69
22.8% 41 lượt
16
22.8% 41 lượt
86
22.8% 41 lượt
56
22.2% 40 lượt
29
22.2% 40 lượt
90
22.2% 40 lượt
31
22.2% 40 lượt
30
21.7% 39 lượt
32
21.7% 39 lượt
17
20.6% 37 lượt
45
20.6% 37 lượt
66
19.4% 35 lượt
53
18.3% 33 lượt
27
17.8% 32 lượt
67
16.7% 30 lượt
52
16.1% 29 lượt