Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
68
38.9% 70 lượt
78
38.9% 70 lượt
76
36.7% 66 lượt
49
36.1% 65 lượt
84
36.1% 65 lượt
92
35% 63 lượt
63
33.9% 61 lượt
81
33.3% 60 lượt
75
32.8% 59 lượt
58
32.2% 58 lượt
94
32.2% 58 lượt
47
31.7% 57 lượt
05
31.7% 57 lượt
02
31.1% 56 lượt
12
31.1% 56 lượt
40
30.6% 55 lượt
54
30.6% 55 lượt
93
30.6% 55 lượt
48
30.6% 55 lượt
07
30% 54 lượt
21
30% 54 lượt
74
30% 54 lượt
25
30% 54 lượt
59
30% 54 lượt
77
30% 54 lượt
23
29.4% 53 lượt
89
29.4% 53 lượt
42
29.4% 53 lượt
20
29.4% 53 lượt
29
29.4% 53 lượt
24
28.9% 52 lượt
71
28.9% 52 lượt
64
28.9% 52 lượt
87
28.9% 52 lượt
96
28.9% 52 lượt
43
28.3% 51 lượt
60
28.3% 51 lượt
88
28.3% 51 lượt
62
28.3% 51 lượt
03
28.3% 51 lượt
57
28.3% 51 lượt
33
28.3% 51 lượt
70
28.3% 51 lượt
27
27.8% 50 lượt
86
27.8% 50 lượt
11
27.8% 50 lượt
97
27.8% 50 lượt
69
27.2% 49 lượt
73
27.2% 49 lượt
26
27.2% 49 lượt
36
26.7% 48 lượt
19
26.7% 48 lượt
35
26.7% 48 lượt
61
26.7% 48 lượt
01
26.1% 47 lượt
83
26.1% 47 lượt
44
26.1% 47 lượt
10
26.1% 47 lượt
99
26.1% 47 lượt
95
25.6% 46 lượt
41
25.6% 46 lượt
13
25.6% 46 lượt
30
25.6% 46 lượt
00
25% 45 lượt
04
25% 45 lượt
39
25% 45 lượt
98
25% 45 lượt
08
25% 45 lượt
51
24.4% 44 lượt
32
24.4% 44 lượt
16
24.4% 44 lượt
37
24.4% 44 lượt
50
24.4% 44 lượt
85
23.9% 43 lượt
15
23.3% 42 lượt
38
23.3% 42 lượt
28
23.3% 42 lượt
06
23.3% 42 lượt
56
23.3% 42 lượt
80
23.3% 42 lượt
14
23.3% 42 lượt
91
23.3% 42 lượt
34
22.8% 41 lượt
18
22.8% 41 lượt
67
22.8% 41 lượt
82
22.8% 41 lượt
09
22.8% 41 lượt
46
22.2% 40 lượt
72
22.2% 40 lượt
90
22.2% 40 lượt
17
21.1% 38 lượt
55
20.6% 37 lượt
53
20% 36 lượt
22
20% 36 lượt
65
20% 36 lượt
79
20% 36 lượt
66
19.4% 35 lượt
45
19.4% 35 lượt
52
18.3% 33 lượt
31
18.3% 33 lượt