Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
30
37.2% 67 lượt
68
37.2% 67 lượt
92
36.7% 66 lượt
78
35.6% 64 lượt
00
35.6% 64 lượt
93
34.4% 62 lượt
23
33.3% 60 lượt
20
32.8% 59 lượt
52
32.8% 59 lượt
19
32.2% 58 lượt
57
31.7% 57 lượt
82
31.7% 57 lượt
05
31.1% 56 lượt
86
30.6% 55 lượt
12
30.6% 55 lượt
02
30.6% 55 lượt
98
30.6% 55 lượt
63
30% 54 lượt
53
30% 54 lượt
54
29.4% 53 lượt
67
29.4% 53 lượt
58
29.4% 53 lượt
35
28.9% 52 lượt
59
28.9% 52 lượt
83
28.9% 52 lượt
84
28.9% 52 lượt
36
28.9% 52 lượt
39
28.9% 52 lượt
44
28.9% 52 lượt
96
28.9% 52 lượt
75
28.9% 52 lượt
33
28.3% 51 lượt
81
28.3% 51 lượt
56
28.3% 51 lượt
74
28.3% 51 lượt
64
28.3% 51 lượt
24
27.8% 50 lượt
03
27.8% 50 lượt
22
27.8% 50 lượt
51
27.8% 50 lượt
07
27.8% 50 lượt
72
27.8% 50 lượt
40
27.2% 49 lượt
29
27.2% 49 lượt
97
27.2% 49 lượt
28
27.2% 49 lượt
99
27.2% 49 lượt
88
26.7% 48 lượt
66
26.7% 48 lượt
48
26.7% 48 lượt
49
26.7% 48 lượt
62
26.7% 48 lượt
25
26.7% 48 lượt
18
26.7% 48 lượt
38
26.1% 47 lượt
09
26.1% 47 lượt
76
26.1% 47 lượt
50
26.1% 47 lượt
01
25.6% 46 lượt
95
25.6% 46 lượt
45
25.6% 46 lượt
27
25.6% 46 lượt
37
25.6% 46 lượt
65
25.6% 46 lượt
89
25% 45 lượt
79
25% 45 lượt
32
25% 45 lượt
94
25% 45 lượt
73
25% 45 lượt
21
25% 45 lượt
34
25% 45 lượt
41
25% 45 lượt
70
25% 45 lượt
85
24.4% 44 lượt
17
24.4% 44 lượt
26
24.4% 44 lượt
69
24.4% 44 lượt
55
23.9% 43 lượt
60
23.9% 43 lượt
08
23.9% 43 lượt
80
23.9% 43 lượt
15
23.3% 42 lượt
16
23.3% 42 lượt
04
23.3% 42 lượt
90
23.3% 42 lượt
14
23.3% 42 lượt
47
23.3% 42 lượt
42
22.8% 41 lượt
43
22.2% 40 lượt
61
22.2% 40 lượt
46
22.2% 40 lượt
31
22.2% 40 lượt
77
22.2% 40 lượt
06
21.7% 39 lượt
91
21.7% 39 lượt
11
21.1% 38 lượt
87
21.1% 38 lượt
13
20.6% 37 lượt
10
20% 36 lượt
71
20% 36 lượt